» METSAMAJANDUS
Alates 2012 haldame ja hooldame sidusettevõtte Kruusimäe OÜ kaudu tähtajatu kasutusvalduse alusel ca 40 hektarit metsamaad Toila vallas, Ida-Virumaal.

Lisaks abistame vastastikusel usaldusel ja senisel koostööl põhinevate kokkulepete alusel metsade majandamisel ka ümbruskonna erametsaomanikke, kes elavad oma metsaomandist eemal ja/või ei oma võimalusi ise oma metsa majandada.
Meie selline tegevus on seni hõlmanud:
-  raietegevust (valik-, hooldus- ning võsaraie), millest spetsialiseerunud metsandusettevõtted ei ole huvitatud, kuid mis on siiski hädavajalik metsa tervislikku seisundit ja uuenemist silmas pidades;
-  metsavalveteenust, vältimaks ebaseaduslikku raietegevust ja prügistamist;
-  metsaomaniku kohapealset esindamist suhtlemisel keskkonnaametiga, metsandusettevõttega ning jahipiirkonna valdajaga.

Varustame küttepuudega oma püsikliente.

Hiljemalt 2014 loodame alustada hakkepuidu tootmist.

 
 

HOBIFARMER OÜ / Tel: (+372) 533 23 600 / Faks: (+372) 67 24 336 / E-post: info@hobifarmer.ee