» PÕLLUMAJANDUS
Ettevõtte algusest alates aastast 2005 kuni aastani 2012 põhines põllumajanduslik tootmine eelkõige lambakasvatusel.

Alates 2012, tingituna ettevõttes toimunud muudatustest, loobusime lambakasvatusest ning keskendusime peaasjalikult rohumaade hooldamisele ning heina- ja põhuruloonide valmistamisele püsiklientide tarbeks, kes kasutavad meie toodangut nii loomasöödaks, allapanuks kui ka biomassi tootmiseks.
Muuhulgas asutasime spetsialiseerumise eesmärgil 2013 uue sidusettevõtte, kuhu on kavas edaspidi koondada kogu meie põllumajanduslik tegevus.

Põllumajanduslikuks tootmiseks vajalikku maad valdame põhiliselt rendilepingute ning kasutusvalduse alusel.
 
  

   


HOBIFARMER OÜ / Tel: (+372) 533 23 600 / Faks: (+372) 67 24 336 / E-post: info@hobifarmer.ee